ریال / 0 item
0 item in the shopping bag
  was added to the cart

  خانه

  لطفا از طریق شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید

                                                                                 

  منابع آموزش / Source

  بخش کلاسیک و نتخوانی / The classic and solmization

  • کتاب کلاسیک فوریت / CLASSIQUE FAVERIT
  • 16 والس فردریک شوپن / 16 VALSE: CHOPIN
  • کتاب برگ مولر / Berg Müller
  • لودویک ون  بتهوون / LUDWIG  VAN  BEETHOVEN
  • آنا مگدالنا: یوهان زباستیان باخ / ANNA MAGDALENA: JOHANN SEBASTIAN BACH
  • کتاب بیر / BEYER
  • چرنی 599 / CZERNY 599
  • چرنی 299 / CZERNY 299
  • هانون / HANON
  • موزارت / MOZART
  • و… / …&