ریال / 0 item
0 item in the shopping bag
  was added to the cart

  آموزش موسیقی برای 5 دسته از افراد

  این سری آموزش موسیقی برای 5 دسته از افراد مفید است:

  THIS MUSICAL SERIES IS VERY USEFUL AND BENEFICIAL TO PIANO MUSIC LOVERS:

   

   1) THOSE WHO WANT TO LEARN AND PASS SERIOUSLY ACADEMIC PIANO COURSES.

  *THEY SHOULD HAVE ONE HOUR EXERCISE FOR DAY AFTER PASSING THE FIRST COURSE BASIC AND ALSO THEY MUST USED BEYER NOTE WITHOUT WATCHINGTHE KLAVIER.

   1) دوستدارانی که می خواهند دوره های آکادمیک پیانو را جدی و اصولی بگذرانند.

  *پس از گذراندن پایه اول آموزش  از آغاز جلسه بیست و پنجم  لازم است روزانه یک ساعت تمرین برروی نت خوانی و اجرا داشته باشند.بدون نگاه کردن به کلاویه ها فقط نگاه بر نتها Beyer

  2) THOSE HOW WANT ONLY TO ENJOY OF THE INTERESTING MUSIC PLAY AND SOME HOW INTER TO MUSIC WORLD.

  *THEY SHOULD EXERCISE 1/2 HOUR FOR DAY AND LISTENING TO THE GOOD MUSIC PART.

  2) علاقمندانی که تنها می خواهند از اجراهای موسیقی لذت ببرند و بگونه ای وارد دنیای موسیقی شوند.

  *روزی نیم ساعت تمرین و نواختن قطعات زیبا کافیست.

  3) THOSE WHO WANT LEARN HOW TO TEACH PIANO (AS BUSSINES CREATION).

  *THEY MUST CAREFULLY FOLLOW ALL THE COURSES.

  3) مشتاقان فراگیری روش تدریس پیانو (با هدف ایجاد اشتغال)

  *ضروری است همه جلسات را با دقت دنبال نمایند.

   

  4) THOSE WHO WANT TO IMPROVE THEIR MUSICAL THEORY.

  *IN ADDITION TO ATTENDINS MUSIC PERFORMENCE, THEY MUST PASS THE THEORICAL SESSION.

  4) افرادی که مایل هستند تئوری موسیقی خود را تقویت کنند.

  *جدای ازجلسات اجرائی، تنها جلسات تئوری را بگذرانند.

   

  5) THE PARENTS WHO PASS THE COURSES IN ORDER TO TEACH THEIR CHILDRENS 

  *JUST WATCHING, EXERCIES AND EASILY PASS OVER TO THEIR CHILDREN.

   5) والدینی که برای آموزش به فرزندان خود جلسات را می گذرانند.

  *با مشاهده روش آموزش، تمرین و سپس انتقال آن.