ریال / 0 item
0 item in the shopping bag
  was added to the cart

  بخش نواخت قطعات زیبا و لذت بردن از موسیقی

  در بخش نواخت قطعات زیبا و لذت بردن از موسیقی

  آموزش زیبا ترین و معروف ترین قطعات ملل (ایران و جهان)

  به 2 روش سخت و آسان

  شامل) 6 پکیج

           آموزش قطعه به  روشی (آسان) جهت نوآموزانی که تا جلسه 42 با ما همراه بوده اند (با تسلط کامل)

                    فایل صوتی قطعه  MP3

                    نتهای قطعه

           آموزش قطعه  به روش(سخت) جهت نوازندگان با تجربه

                    فایل صوتی قطعه  MP3

                    نتهای قطعه

   

  In the section of playing beautiful pieces of music and enjoying it .

  In two ways:       1. Hard       2. Simple

  Included in 6 packages

           Education of piece in simple way for elementary students who were learning with us until 42 nd (42) session. (completely)

                    Sound track file of MP3 piece.

                    Notes of piece.

           Education of piece in the hard method for advanced players.

                    Sound track file of MP3 piece.

                    Notes of piece.