ریال / 0 item
0 item in the shopping bag
  was added to the cart

  فایل های صوتی

  جهت دریافت فایل های صوتی به صورت MP3 از گزینه های زیر استفاده فرمایید.

   

  جلسه 7

  صدای باران / Sound of Rain

  جلسه 5

  هم صحبت / Ham Sohbat

  جلسه 3

  نوای نو / A New Melody

  جلسه 13

  ترانه دل / Peotry of Heart

  جلسه 11

  آهسته آهسته / Slowly Slowly

  جلسه 9

  نصیحت / Advice

  جلسه 19

  صبوری / Patince

  جلسه 17

  پرسه های عاشقانه / Love Wandering

  جلسه 15

  لحظه دیدار / Moment of Meeting

  جلسه 25

  تمرین از بهراد / Exercis of Behrad

  جلسه 23

  دلتنگی / Loneliness

  جلسه 21

  تماشا کردنت / Watching You

  جلسه 29

  محبت / Kindness

  جلسه 27

  تمرین از بهراد / Exercis of Behrad

  جلسه 26

  زندگی زیبا / Beautiful Life

  جلسه 34

  تمرین از بهراد و بیر / Exercis of Behrad & Beyer

  جلسه 32

  روزهای زندگی / Life's Days

  جلسه 30

  تمرین از بهراد و بیر / Exercis of Behrad & Beyer

  جلسه 37

  تمرین از بهراد / Exercis of Behrad

  جلسه 36

  لبخند / Smile

  جلسه 35

  تمرین از بهراد و بیر / Exercis of Behrad & Beyer

  جلسه 42

  نبودن / Your Apsent

  جلسه 40

  گل عشق / Flower of Love